Wspieraj naprawdę potrzebujących – dołącz do Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono

Niesienie pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują, to jeden z najszlachetniejszych przywilejów jakimi może poszczycić się człowiek. Chlubną tradycją Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie jest umożliwianie jej członkom świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na różne sposoby. Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono zachęca do aktywnego wspierania tej działalności wszystkich członków stołecznego samorządu.

Osoby zainteresowane udzielaniem pomocy prawnej w ramach Ośrodka Pro Bono proszone są o złożenie załączonej deklaracji o przystąpieniu do współpracy z Ośrodkiem. Wypełnione deklaracje należy składać w siedzibie OIRP w Warszawie lub drogą mailową na adres: probono@oirpwarszawa.pl.

Komu możesz pomóc?

Ośrodek niesie pomoc prawną osobom, które nie mogą sobie pozwolić na skorzystanie z takich usług odpłatnie. Jego klienci nie są przypadkowi. Są kierowani wyłącznie przez instytucje społeczne, rzecznicze i organizacje pozarządowe, z którymi OIRP w Warszawie podpisała porozumienia. Należą do nich:  Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja „Nasz Wybór” prowadząca Dom Ukraiński w Warszawie, Stowarzyszenie „Mali bracia Ubogich”, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”, Fundacja Centrum Praw Kobiet, Fundacja „Polskie Forum Migracyjne”, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja Program Pomocy Pierwsza Praca, Fundacja TUS, La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Kampania Przeciwko Homofobii, Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Związek Repatriantów RP oraz UNCHR w Polsce.

Pomagasz tam gdzie czujesz się pewnie!

Radcy prawni i aplikanci radcowscy, którzy zechcą włączyć się w działania Ośrodka, będą mieć pełną swobodę przy wyborze spraw do prowadzenia. Wybór będzie równoznaczny z udzieleniem klientowi kompleksowej i profesjonalnej pomocy prawnej, czyli porady prawnej lub rozstrzygnięcia sądowego.

Gdzie pomagamy?

Są trzy miejsca, w których radca prawny i aplikant radcowski pomagają pro bono. Pierwsze to kancelaria radcy prawnego – udzielanie porad pro bono powinno się odbywać przede wszystkim w oparciu o jej infrastrukturę. Alternatywą jest miejsce wskazane przez organizację, która kieruje osobę potrzebującą wsparcia prawnego. Ostatecznie, trzecie miejsce zorganizuje Ośrodek, gdy zajdzie uzasadniona potrzeba.

Dołącz do nas!

Do zaangażowania się w działalność Ośrodka zapraszamy radców prawnych i aplikantów radcowskich Izby warszawskiej. Wystarczy złożyć deklarację! Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do koordynatora programów pro bono OIRP w Warszawie r.pr. dr Filipa Czernickiego: probono@oirpwarszawa.pl.

Regulamin Ośrodka Pro oraz wszelkie załączniki znajdują się na tej stronie.