Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono – dołącz do nowej inicjatywy Izby warszawskiej

Mamy przyjemność poinformować, że OIRP w Warszawie uruchomiła Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono. Radcy prawni z Izby warszawskiej zawsze chętnie podejmowali się świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej potrzebującym. Mamy nadzieję, że również i tym razem możemy liczyć na Państwa wsparcie.

Zgodnie z Regulaminem Ośrodka Pro Bono, klienci będą do niego kierowani bezpośrednio przez biura nieodpłatnej pomocy prawnej, instytucje społeczne i rzecznicze, organizacje pozarządowe oraz kliniki prawa.

Radcy prawni mogą się podejmować prowadzenia spraw w ramach Ośrodka Pro Bono na zasadzie pełnej dobrowolności, z możliwością samodzielnego wyboru konkretnych spraw.

Pomoc prawną pro bono mogą świadczyć również aplikanci, działający pod nadzorem radcy prawnego.

Udzielanie porad pro bono powinno się odbywać przede wszystkim w oparciu o infrastrukturę kancelarii radcy prawnego. Natomiast w razie uzasadnionej potrzeby, Ośrodek Pro Bono może zapewnić miejsce na spotkanie z Klientem.

Osoby zainteresowane udzielaniem pomocy prawnej w ramach Ośrodka Pro Bono proszone są o złożenie załączonej deklaracji o przystąpieniu do współpracy z Ośrodkiem. Wypełnione deklaracje należy składać w siedzibie OIRP w Warszawie lub drogą mailową na adres: probono@oirpwarszawa.pl.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Koordynatora ds. programów pro bono OIRP w Warszawie, r.pr. Filipa Czernickiego, na adres: probono@oirpwarszawa.pl.

Gorąco zachęcamy wszystkich radców prawnych i aplikantów z Izby warszawskiej do nawiązania współpracy z Ośrodkiem Pro Bono oraz do angażowania się w inne akcje społeczne OIRP w Warszawie.

Wspólnie pomóżmy najbardziej potrzebującym!

W ramach działalności Ośrodka Pomocy Pro Bono wspieramy działania szeregu organizacji pozarządowych, w tym:

 • Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
 • Fundacji „Nasz Wybór” prowadząca Dom Ukraiński w Warszawie,
 • Stowarzyszenia „Mali bracia Ubogich”,
 • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
 • Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”,
 • Fundacji Centrum Praw Kobiet,
 • Fundacji „Polskie Forum Migracyjne”,
 • Stowarzyszenia Interwencji Prawnej,
 • Fundacji Program Pomocy Pierwsza Praca;
 • Fundacji TUS,
 • La Strada – Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu,
 • Polskiego Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego,
 • Kampanii Przeciwko Homofobii,
 • Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • Fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,
 • Związku Repatriantów RP,
 • UNHCR w Polsce.

Pełna i aktualna lista spraw przekazanych do Ośrodka Pomocy Pro Bono jest na bieżąco rozsyłana, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wszystkim radcom prawnym i aplikantom radcowskim, którzy przystąpili do Ośrodka. Poniżej przedstawiamy sprawy nieobjęte. Proszę pamiętać, aby przed zgłoszeniem chęci objęcia sprawy wypełnić formularz przystąpienia do Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono i przesłać na adres: probono@oirpwarszawa.pl.


Zapraszamy również do zapoznania się z dokumentami, opublikowanymi w plikach do pobrania.

Udostępnij na: