Wizyta studyjna radców prawnych z Izby warszawskiej w Dublinie

W dniach 11–12 października 2018 r. odbyła się wizyta studyjna radców naszej Izby w Dublinie. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z odmiennościami w kształceniu prawników w Irlandii, zgłębienie podstaw common law oraz udział w rozprawach sądowych.

Podczas pierwszego dnia pobytu, członkowie naszej Izby uczestniczyli w rozprawach sądowych w The Criminal Court of Justice. W ramach wizyty, ponad 20 uczestników miało możliwość udziału w sprawach o charakterze wykroczeniowym, a także w głośnej sprawie karnej o zbrodnię, toczącej się przed tym sądem.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Law Society of Ireland – instytucji, która na wyłączność zajmującej się kształceniem i nadawaniem tytułu solicitor w Irlandii. Obecnie instytucja ta zrzesza ponad 12 000 prawników z uprawnieniami solicitor’a. Gości z Polski powitała Pani mec. Eva Massa (solictor i abogada), która jako menadżer i wieloletni wykładowca Law Society of Ireland, jest odpowiedzialna za kształcenie młodych prawników, a także Pan mec. T P Kennedy (solicitor), dyrektor ds. edukacji w Stowarzyszeniu.

Po gościnnym przyjęciu oraz oprowadzeniu po siedzibie Law Society of Ireland, uczestnicy wizyty mieli możliwość wysłuchania ciekawego wykładu nt. zasad kształcenia prawników i uzyskiwania tytułu zawodowego w Irlandii, który poprowadził Pan mec. T P Kennedy. Następnie mec. Sinead Kelly (solicitor) z lokalnej kancelarii A&L Goodbody poprowadziła wykład na temat irlandzkiego prawa korporacyjnego, dzięki któremu uczestnicy wizyty dowiedzieli się nie tylko o możliwych prawnych formach prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii, lecz także o podstawowych zasadach reprezentacji i działania spółek w tym kraju.

Pierwszy dzień wizyty zakończyło spotkanie z prawnikami irlandzkimi, a także uroczysta kolacja z zaproszonymi gości, co pozwoliło na wymianę opinii w mniej formalnej atmosferze.

Drugiego dnia wizyty, radcowie prawni z Warszawy uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami polskiej dyplomacji w Dublinie.

Spotkanie otworzył chargé d’affairs polskiej ambasady w Dublinie Pan Łukasz Chimiak, który nakreślił radcom prawnym sytuację geopolityczną Irlandii oraz opowiedział o roli polskich dyplomatów w Dublinie, w szczególności w związku ze stale rosnącą mniejszością polską w tym kraju, która już przypuszczalnie wynosi ponad 120 000 osób.

Wicekonsul ds. prawnych Pani Patrycja Grochecka w sposób niezwykle ciekawy przedstawiła uczestnikom wizyty nie tylko szeroki zakres działań podejmowanych przez polski konsulat w Dublinie, lecz także wskazała problemy prawne z jakimi pracownicy konsulatu mierzą się każdego dnia. Uczestnicy wizyty byli pod ogromnym wrażeniem pracy i codziennych starań prowadzonych przez polski konsulat w Dublinie.

Następnie, dzięki uprzejmości mec. Cormac‘a Little, mec. Fredy Murphy oraz Niamh O‘Brien, polscy prawnicy odwiedzili także dwie lokalne kancelarie prawne, Wiliam Fry oraz O’Brien Murphy Solicitors.

Podczas spotkań, członkowie naszej Izby wymienili się z przedstawicielami kancelarii spostrzeżeniami na temat pracy i wyzwań stojących przed profesjonalnymi prawnikami w obu krajach, mieli także możliwość dowiedzenia się dlaczego globalne korporacje wybierają właśnie Dublin na swoją siedzibę w Europie i dlaczego w Irlandii nie działają międzynarodowe sieci kancelarii prawnych.

Swoimi opiniami o szkoleniu podzielili się jego uczestnicy.

Szkolenie w Irlandii było bardzo interesującym doświadczeniem z punktu widzenia pełnomocnika profesjonalnie zajmującego się wykonywaniem zawodu radcy prawnego w Polsce. Udział w spotkaniach z prawnikami irlandzkimi oraz możliwość zapoznania się z ich organizacją oraz praktyką stosowania prawa irlandzkiego, w tym w szczególności na sali sądowej daje szansę spojrzenia na wykonywanie naszego zawodu z szerszej perspektywy. Wymiar prawnoporównawczy tego szkolenia stanowił wartość dodaną i pozwolił z jednej strony na uchwycenie odmienności w praktyce wykonywania zawodu prawnika w innym państwie, a z drugiej na zakreślenie szerszego kontekstu wykonywania zawodu prawnika i dostrzeżenie wspólnych, uniwersalnych pragmatyk, którymi powinny kierować się osoby świadczące pomoc prawną.(…) Jednocześnie wspomnieć należy także, że bezsporną zaletą udziału w szkoleniu wyjazdowym jest również budowanie relacji z koleżankami i kolegami z naszej Izby, co służy integracji naszej społeczności  – r. pr. Dąbrówka Przewłocka.

 

Szkolenie świetnie przygotowane. Bardzo dużo praktycznej wiedzy przedstawiono nam w The Law Society of Ireland. Wizyta w sądzie po raz kolejny (po wizycie w sądzie hiszpańskim w ramach wizyty studyjnej w Barcelonie sprzyja refleksji o potrzebie odformalizowania polskiej procedury, a w szczególności stworzenia bardziej przyjaznych reguł dla świadków i przesłuchiwanych stron  – r. pr. Agnieszka Marzec

 

Szkolenie w Dublinie było jednym z najbardziej interesujących wydarzeń prawniczych, w jakich brałam udział (…). Szkolenie zaowocowało szeregiem ciekawych rozmów z irlandzkimi prawnikami, w trakcie których konfrontowaliśmy irlandzki system prawny z polskim, wymieniając się spostrzeżeniami z dwóch perspektyw (…) – apl. radc. Agnieszka Kot.

 

Odnoszę się z uznaniem i podziękowaniami do inicjatywy i wkładu pracy organizatorów szkolenia radców prawnych z OIRP w Warszawie w Dublinie. Program wizyty umożliwił poznanie różnorodnych aspektów związanych z funkcjonowaniem zawodu prawnika w Irlandii i uwarunkowań prawnych, w których żyją lub pracują w tym kraju nasi obywatele (…). Spotkaliśmy się z życzliwym przyjęciem przedstawicieli zarówno irlandzkiej palestry, jak i polskiego konsulatu. Jestem przekonana, że wizyta ta przyniesie korzyści zarówno polskim, jak i irlandzkim uczestnikom spotkań (…)  – r. pr. Beata Obłękowska- Zadrożna.

 

Znakomite szkolenie zagraniczne, w którym miałam okazję uczestniczyć. Organizatorki reprezentujące Komisję Zagraniczną zaplanowały Program Szkolenia w Dublinie w sposób bardzo insertujący, z uwzględnieniem faktu wykonywania zawodu radcy prawnego w różnych formach prawnych oraz biorąc pod uwagę bardzo szeroki zakres podmiotowy i przedmiotowy świadczenia usług prawnych przez członków naszego Samorządu. Miałam okazję uczestniczyć w kilku rozprawach, między innymi o morderstwo w Sądzie Karnym, co pozwoliło poznać stosowane w common law procedury sądowe (…). Wizyta w Ambasadzie w Dublinie i rozmowy z Jej pracownikami uświadomiły nam szereg problemów prawnych stojących przed naszymi rodakami w Dublinie. Dwie wizyty w Firmach Prawniczych-jednej z 6 największych, zatrudniającej ponad 300 prawników oraz dla kontrastu w butikowej Kancelarii, gdzie między innymi zawód Solicitora wykonuje polska prawniczka z pewnością zaowocuje w przyszłości zarówno kontaktami zawodowymi, jak i prywatnymi w ramach współpracy prawników EU – r. pr. Ewa Maria Drzewiecka

 

Było to kolejne w tym roku zorganizowane przez Komisję Zagraniczną szkolenie dla radców prawnych z naszej Izby. Celem działalności Komisji Zagranicznej Rady OIRP w Warszawie jest przede wszystkim zacieśnianie relacji z Izbami zagranicznymi na zasadach wzajemności, organizowanie szkoleń umożliwiających dostęp do informacji o innych systemach prawnych, organizacja wyjazdów szkoleniowych radców prawych, staży zagranicznych, a także nawiązywanie znajomości, relacji zawodowych i towarzyskich z zagranicznymi prawnikami.

Uprzejmie dziękujemy przedstawicielom The Law Society of Ireland oraz lokalnym kancelariom prawnym, a także przedstawicielom polskiej dyplomacji, którzy zgodzili się wziąć udział w naszym projekcie i podzielili się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą z uczestnikami wizyty studyjnej. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pani Evy Massa oraz mec. Agnieszki Siwiera-Corcoran, za znaczny i nieoceniony wkład w organizację wizyty.

Wizyta studyjna organizowana była przez r.pr. Annę Adamczak oraz r.pr. Katarzynę Barańską, członków Komisji Zagranicznej warszawskiej Izby.