Webinar ERA „Asylum and Human Rights: Recent Case Law of the European Court of Human Rights”

Fundacja ERA zaprasza na seminarium online, które przeprowadzi praktyków prawa przez nowelizacje w orzecznictwie opracowanym przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) w związku z prawem azylowym.

Seminarium odbędzie się w dniach 22-24 lutego i będzie prowadzone w języku angielskim. Kierowane jest do prawników prowadzących prywatną praktykę, sędziów, urzędników europejskich i krajowych oraz innych przedstawicieli zawodów prawniczych zajmujący się prawem azylowym.

Kluczowe zagadnienia:

 • Zasada non-refoulement w Pakcie UE w sprawie migracji i azylu;
 • Rozróżnienie między sprawami z art. 2 i art. 3 EKPCz;
 • Ochrona przed powrotem w celu narażenia na ryzyko złego traktowania (refoulement);
 • Zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców;
 • Zasada 39 środków tymczasowych i art. 34 EKPC;
 • Zgodność z prawem zatrzymania osób ubiegających się o azyl zgodnie z art. 5 EKPC;
 • Ochrona prawa do życia rodzinnego i prawa do życia prywatnego na podstawie art. 8 EKPC;
 • Ochrona grup wymagających szczególnego traktowania;

Seminarium odbędzie się na platformie szkoleniowej ERA gdzie dostępna będzie pełna interakcja z  prelegentami i innymi uczestnikami.

Zaproszeni prelegenci:

 • Holger Böhmann, sędzia Niemieckiego Federalnego Sądu Administracyjnego, wiceprezes Stowarzyszenia Europejskich Sędziów Administracyjnych (AEAJ);
 • Lyra Jakuleviciene, profesor Uniwersytetu Mykolasa Romerisa w Wilnie
 • Isa van Krimpen, prawnik ds. imigracji i azylu, Prakken d’Oliveira, Amsterdam;
 • Maja Łysienia, ekspert ds. litygacji strategicznej, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa;
 • Pamela McCormick, prawnik kancelarii, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Strasburg (tbc);
 • Tamas Molnár, Project Officer, Agencja Praw Podstawowych UE (FRA), Wiedeń;
 • Markella Papadouli, koordynator ds. postępowań sądowych w Europie, Centrum Doradztwa w zakresie Praw Indywidualnych w Europie (AIRE), Londyn;
 • Flip Schüller, prawnik ds. imigracji i azylu, Prakken d’Oliveira, Amsterdam;
 • Ksenija Turković, profesor Uniwersytetu w Zagrzebiu, była sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu;
 • Julia Zelvenska, kierownik działu wsparcia prawnego i postępowań sądowych, ECRE, Bruksela;

Strona wydarzenia

Koszt

Opłaty w €: Standard EU and ERA patroni Młodzi prawnicy i pozostali Z kodem zniżkowym
Registration 620,00 465,00 465,00 465,00