Karty Fit Profit i Fit Sport – zmiana cen od kwietnia 2023

VanityStyle Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie informuje o wprowadzeniu nowych stawek abonamentu za karty w Programie FitProfit i FitSport. Tryb zmiany stawek został określony w oparciu o dodatni średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Nowa wysokość wynagrodzenia została ustalona w oparciu o pomnożenie dotychczasowo obowiązujących stawek wynagrodzenia przez wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który zgodnie z opublikowanym w dniu 13 stycznia 2023 roku Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 114,4 (wzrost cen o 14,4 %).

Wobec powyższego dotychczasowe warunki cenowe kosztu abonamentu miesięcznego dla Programu FitProfit i FitSport od kolejnego, pełnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2023 roku, zgodnie z tabelą poniżej będą wynosić:

Program

Rodzaj karty

STARA CENA brutto

NOWA CENA brutto

Program FitProfit

dla jednego Pracownika

136,00 zł 155,59 zł

Program FitProfit

dla jednej Osoby Towarzyszącej 162,00 zł 185,33 zł

Program FitProfit

dla jednej Osoby Towarzyszącej – karta Senior 104,00 zł 118,98 zł

Program FitProfit

dla jednej Osoby Towarzyszącej – karta Junior 94,00 zł 107,54 zł
Program FitProfit dla jednego Dziecka – karta pełna (Dziecko) 94,00 zł 107,54 zł
Program FitProfit dla jednego Dziecka – karta basenowa (Dziecko, basen) 40,00 zł 45,76 zł
Program FitSport dla jednego Pracownika 64,00 zł 73,22 zł
Program FitSport dla jednej Osoby Towarzyszącej 108,00 zł 123,55 zł