Warszawska Izba na konferencji „Samorząd zawodowy gwarantem bezpieczeństwa jednostki”

2 czerwca w Gmachu Senatu RP odbyła się konferencja zawodów zaufania publicznego „Samorząd zawodowy gwarantem bezpieczeństwa jednostki”. Warszawską Izbę reprezentował profesor Rafał Stankiewicz, kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.

Konferencja została zorganizowana przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Celem spotkania było zaprezentowanie działalności samorządów zawodowych, ich roli w umacnianiu idei samorządności oraz integracji społeczności zawodowych.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 18 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa mazowieckiego, a także parlamentarzyści, przedstawiciele ministerstw i organizacji pozarządowych.

Podczas konferencji rozmawiano między innymi o roli profesjonalnych zawodów prawniczych w zapewnianiu bezpieczeństwa obywateli w obrocie prawnym, roli Samorządu Zawodowego Budownictwa i jego wpływie na bezpieczeństwo i wzrost komfortu jednostki, gwarancji interesu publicznego i jego ochronie a wykonywaniu zawodów zaufania publicznego oraz o medycznych samorządach zawodów zaufania publicznego jako gwarancji bezpieczeństwa pacjentów.

Samorządy zawodów zaufania publicznego reprezentujących zawody prawnicze dbają przede wszystkim o realizację bezpieczeństwa prawnego obywateli, przedsiębiorców i innych jednostek. W tym zakresie realizują wszystkie przypisane jej przez prawo kompetencje i to powinno przyświecać każdej aktywności, każdemu działaniu jej przedstawicieli i poszczególnych członków. Od władzy ustawodawczej powinniśmy wymagać stanowienia przepisów, które poszerzą dostęp do wymiaru sprawiedliwości a nam, radcom prawnym będą gwarantować niezależność w świadczeniu pomocy prawnej – podsumowuje spotkanie prof. Stankiewicz.