Warszawscy aplikanci zwycięzcami IX edycji turnieju negocjacyjnego

15 kwietnia po raz dziewiąty najlepsze drużyny aplikantów radcowskich mogły sprawdzić swoją wiedzę, a także wykazać się praktycznymi umiejętnościami z zakresu prowadzenia negocjacji. Finał turnieju, tym razem w formie online, wyłonił najlepszy zespół negocjacyjny, którym okazała się być grupa warszawskich aplikantów.

W 2021 r. najlepszym negocjacyjnym teamem została drużyna z Warszawy w składzie: Kinga Rutkowska (kapitan drużyny), Krystian Gadaj oraz Kamil Plewiński. Uzyskali aż 273,72 punkta. Szanse były bardzo wyrównane, drużyny wykazały się rozwiniętymi umiejętnościami negocjacyjnymi – drużyna z OIRP w Gdańsku zdobyła 269,12 punktu, a drużyna z OIRP w Poznaniu 262,32 punktu.

Turniej organizujemy od wielu lat, ale teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek aktualne stało się poszukiwanie innych niż sądowe sposobów załatwiania sporów z udziałem naszych klientów. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że obecnie decyzja o rozstrzygnięciu sprawy przed sądem wiąże się nawet z kilkoma latami oczekiwania na wykonanie prostych czynności procesowych – proces nie zawsze jest zatem najprostszą i najbardziej rekomendowaną formą dochodzenia swoich roszczeń. Dlatego mediacje, sądownictwo polubowne i negocjacje powinny zajmować coraz ważniejsze miejsce w pracy radcy prawnego. Mam dużą satysfakcję z faktu, że w trakcie aplikacji radcowskiej również tworzymy warunki, by rozwijać u naszych aplikantów te ważne umiejętności

– mówił podczas rozpoczęcia finałowych rozgrywek Włodzimierz Chróścik, Prezes KRRP.

Trzy najlepsze drużyny prezentowały swoje umiejętności negocjacyjne w obecności gości honorowych i ekspertów, którzy w ubiegłych latach zasiadali w jury konkursu: byłego Prezesa KRRP – Macieja Bobrowicza, Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw – Waldemara Kopra, Sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku – prof. Jerzego Stępnia, byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego – prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego oraz Przewodniczącego Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów KRRP – Tomasza Parkasiewicza.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora.