Egzamin radcowski 2021 – wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Wśród podstawowych wytycznych, które wydał GIS czytamy, że na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, która nie jest objęta kwarantanną, ani izolacją. Na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej będzie obowiązywał kategoryczny zakaz przebywania osób towarzyszących. Podobnie podczas egzaminu – na sali egzaminacyjnej będą mogli przebywać wyłącznie zdający, członkowie Komisji Egzaminacyjnej oraz pracownicy odpowiednich służb. Każdy zdający musi korzystać tylko z przyniesionych przez siebie materiałów, sprzętu i przyborów. Będzie obowiązywał kategoryczny zakaz wnoszenia na salę egzaminacyjną urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, w tym telefonów komórkowych oraz jakichkolwiek rzeczy zbędnych. Ponadto organizator nie zapewni wody pitnej ani posiłków.

To tylko część z najważniejszych zasad sanitarnych, które będą obowiązywać podczas Egzaminu Radcowskiego w maju 2021 r. Pełną treść dokumentu publikujemy poniżej.