W KIRP będzie lista pełnomocników udzielających pomocy prawnej zatrzymanym na etapie postępowania przygotowawczego

Krajowa Izba Radców Prawnych tworzy listę radców prawnych świadczących pomoc prawną dla osób zatrzymanych na etapie postępowania przygotowawczego. Zainteresowani radcowie prawni mogą zgłaszać się przez specjalny formularz zgłoszeniowy.

Formularz ten dostępny jest na stronie internetowej KIRP w zakładce Prawa Człowieka:

http://kirp.pl/prawa-czlowieka/lista-pelnomocnikow-postepowaniu-przygotowawczym/

Co ważne, wypełnienie tego formularza jest jedyną drogą zgłoszenia na wspomnianą listę.

Dodatkowo utworzony został odrębny formularz dla radców prawnych deklarujących chęć występowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka we charakterze pełnomocników.

Poniżej publikujemy link do formularza dla radców prawnych chętnych do występowania jako pełnomocnicy przed ETPCz:

http://kirp.pl/prawa-czlowieka/lista-pelnomocnikow-etpcz/

Przesłane wcześniej zgłoszenia pozostają aktualne.