15-16 czerwca 2018 r. odbywa się konferencja AEA-EAL w Ałmaty, w Kazachstanie

Konferencja organizowana jest przez AEA-EAL (Europejskie Stowarzyszenie Prawników) i jest doroczną konferencją. Zorganizowana została w Ałmaty, w Kazachstanie pod hasłem: „Adwokaci 2018”. Wydarzenie współorganizowane jest z Kazachską Izbą Adwokacką (RCAK) , Międzynarodowym Stowarzyszeniem Prawników (IBA) oraz Stowarzyszeniem Adwokatur Centralnej Azji oraz Radą Europy. Izbę warszawską reprezentuje mec. Michał Sękowski.

Tematyka konferencji obejmuje m.in. niezależność prawników oraz samorządów prawniczych, zasady etyki,  jak również formy organizacji pomocy prawnej z urzędu. Zapewnione jest tłumaczenie symultaniczne na język angielski i rosyjski.

Celem konferencji jest wzmocnienie znaczenia zawodów prawniczych w krajach Centralnej Azji  oraz stworzenie platformy networkingowej dla prawników z różnych jurysdykcji.

Więcej informacji o samej konferencji dostępnych jest na stronie www.aea-eal.eu.

Gospodarze przygotowali  kilka opcji programu integracyjnego – m.in. zwiedzanie Astany i Ałmaty, wycieczkę do Kanionu Szaryńskiego / jedną z największych atrakcji Kazachstanu / jak również 3 dniową wycieczkę do Kirgistanu, znanego jako „Szwajcaria Centralnej Azji”, ze względu na  szczyty górskie sięgające 7000 m.n.p.m.