XXV Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego na UW

W dniach 25-27 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się jubileuszowy XXV Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego pt.: „Prawo administracyjne dziś i jutro”. Zjazd, którego organizatorem jest Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, swoim patronatem objęła OIRP w Warszawie.

Celem zjazdu jest analiza tego, jak obecnie i w przyszłości może wyglądać kształt prawa administracyjnego w Polsce.

W obradach jubileuszowego, XXV zjazdu udział weźmie ponad 300 przedstawicieli nauki prawa, wygłoszonych zostanie kilkadziesiąt referatów. Poruszonych zostanie również wiele praktycznych zagadnień stosowania norm prawa administracyjnego oraz udziału profesjonalnych pełnomocników prawnych w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych.

Zjazdy Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego są największymi konferencjami  − zgromadzeniami przedstawicieli nauki szeroko rozumianego prawa administracyjnego.

Osoby zainteresowane udziałem w zjeździe proszone są o zgłaszanie się za pośrednictwem formularza:

http://formularze.wpia.uw.edu.pl/view.php?id=72660

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona (30 miejsc).

Program – XXV Zjazd Katedr (OiRP)