VII edycja Tygodnia Konstytucyjnego

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy zaprasza do udziału w VII edycji Tygodnia Konstytucyjnego w ramach, której prowadzone będą lekcje w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na temat znaczenia Konstytucji w życiu codziennym.

Wydarzenie organizowane jest w dniach 21-26 października 2019 roku.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji. Organizatorzy chcą w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promowane będzie wśród młodych ludzi świadome obywatelstwo i motywacja do większego zainteresowania sprawami publicznymi. Organizatorzy chcą też zwrócić uwagę na kluczową rolę sądów powszechnych w stosowaniu prawa w Polsce, przy uwzględnieniu nadrzędnej roli Konstytucji.

Prawnicy, którzy wezmą udział w akcji, będą pracowali w oparciu o przygotowany przez Stowarzyszenie scenariusz zajęć. Pakiet dla prawnika będzie składał się z zagadnień merytorycznych oraz metodyki pracy.

Zainteresowani prawnicy proszeni są o dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem  https://bit.ly/2k6mPpY

Dodatkowe pytania proszę kierować na adres Stowarzyszenia: stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl