VI Forum Aplikantów Radcowskich w Zielonej Górze

W dniach 18-19 maja odbyło się ogólnopolskie Forum Aplikantów Radcowskich, w którym udział brała liczna reprezentacja Izby warszawskiej – 14 starostów ze wszystkich roczników. Głównym tematem debat prowadzonych przez przyszłych radców prawnych była kwestia ewaluacji aplikacji radcowskiej.

Na spotkaniu zorganizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze omówiono m.in. raport z 2017 roku przygotowany przez Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej (CLEST) na temat profilu społecznego aplikantów, ich sytuacji materialnej oraz oceny jakości aplikacji adwokackiej i radcowskiej w Polsce. Uczestnicy debatowali nad stworzeniem pełnego i miarodajnego profilu aplikantów, który pozwoli na określenie ich problemów oraz kierunków, w których środowisko aplikanckie powinno działać jako samorząd.

Forum Aplikantów Radcowskich to jedno z tych wydarzeń, w którym nasi aplikanci biorą od lat  aktywny udział – mówi Dziekan Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierz Chróścik – Jako samorząd, który konsekwentnie stara się podnosić poziom swojej aplikacji, chcemy być zawsze obecni tam, gdzie mówi się o kształceniu przyszłych radców prawnych. Wierzymy, że dyskusja i wymiana doświadczeń z innymi Izbami to klucz do wypracowania najlepszego systemu edukacji prawników – dodaje.

Uczestnicy forum obradowali również nad najważniejszymi aspektami aplikacji w czterech panelach dyskusyjnych. Pierwszy z nich dotyczył  ewaluacji aplikacji radcowskiej – wnioski z tej dyskusji zostały zreferowane na podsumowującym wykładzie przez przedstawicieli Izby warszawskiej – Łukasza Mroza i Damiana Wyrzykowskiego. Kolejne panele poruszały takie zagadnienia jak profil idealnego wykładowcy, propozycje zmian praktyk pozasądowych, a na koniec omówiono kwestię utworzenia portalu integracyjnego radców prawnych „radcy-razem.pl”.

Gościem specjalnym tegorocznego forum aplikantów był sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Jerzy Stępień, który przyjechał na specjalne zaproszenie Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze, Jowity Pilarskiej-Korczak. Sędzia poprowadził wykład dotyczący hierarchii aktów prawnych, a następnie, w mniej formalnej atmosferze, podzielił się z aplikantami własnymi doświadczeniami zawodowymi i udzielił kilku rad dotyczących sfery etycznej profesji prawniczych.