Biuro Rady przedłuża tryb pracy zdalnej do 25.02

Szanowni Państwo, w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie województwa mazowieckiego, informujemy, że Biuro Rady będzie zamknięte dla wszystkich interesantów do piątku, 25 lutego.

Pracownicy Biura będą w tym czasie pełnić swoje obowiązki w formie zdalnej. Powyższa decyzja podyktowana jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo radców prawnych, aplikantów radcowskich, personelu oraz interesantów Izby warszawskiej.

W uzasadnionych sytuacjach, gdy bezpośrednie spotkanie z pracownikiem Biura Rady OIRP w Warszawie będzie konieczne, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Wykaz adresów mailowych oraz numerów telefonów znajdą Państwo na stronie: https://www.oirpwarszawa.pl/kontakt/

W pozostałych przypadkach bezpośredni dostęp do Biura Rady będzie ograniczony wyłącznie do kontaktów zdalnych.

Prosimy bieżące monitorowanie komunikatów na stronie internetowej Izby warszawskiej oraz kanałach Social Media.