Harmonogram Klubu Radcy Prawnego I-II 2022

Poniżej przedstawiamy harmonogram aktywności Klubu Radcy Prawnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w okresie od stycznia do lutego 2022 roku. Szczegółowych informacji nt. wydarzeń udziela pani Krystyna Janicz.