Termin i miejsce egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w Warszawie

Informujemy, że w dniu 10 września br. wysłano zawiadomienia o egzaminie wstępnym. Egzamin odbędzie się 25 września br. (sobota) o godz. 11.00 w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie, zgodnie z poniższym podziałem:

  • Hala nr 1: Komisja Egzaminacyjna, Komisja Egzaminacyjna Nr 2, Komisja Egzaminacyjna Nr 3
  • Hala nr 3: Komisja Egzaminacyjna Nr 4, Komisja Egzaminacyjna Nr 5
  • Hala nr 4: Komisja Egzaminacyjna Nr 6, Komisja Egzaminacyjna Nr 7

Informacja o numerze Komisji, do której zostali Państwo przypisani, znajduje się w zawiadomieniu o egzaminie. 

Czas na rozwiązanie zestawu 150 pytań testowych wynosi 150 minut.

Rejestracja zdających, poprzedzająca wejście na salę egzaminacyjną, odbywać się będziew godz. 9.45-10.45po okazaniu dowodu tożsamości w sposób umożliwiający jego odczytanie, bez kontaktu dotykowego z dokumentem osoby rejestrującej. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się na liście obecności, korzystając z własnego długopisu.

Zdający wchodzą na salę egzaminacyjną pojedynczo, przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób, po obligatoryjnej dezynfekcji rąk, która poprzedza pozostałe czynności przygotowawcze (np. losowanie opaski z numerem stolika).

Zgodnie z art. 33(8) ust. 3 ustawy o radcach prawnych, kandydaci podczas egzaminu wstępnego nie mogą korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz innych pomocy, a także nie mogą posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji (np. telefonu komórkowego, laptopa, palmtopa, i-poda itp.), zaś naruszenie tych zakazów skutkować będzie wykluczeniem z egzaminu, a w konsekwencji uzyskaniem wyniku negatywnego (art. 33(8) ust. 4 i 6 ustawy o radcach prawnych).

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Poniżej przekazujemy plan rozmieszczenia komisji w Centrum EXPO XXI