Spotkanie wigilijne w Izbie warszawskiej

We wtorek, 12 grudnia 2017 r. odbyło się w siedzibie Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne.

Uroczystość otworzył Dziekan Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierz Chróścik, który powitał zebranych gości i złożył im życzenia na święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok.
Podczas spotkania błogosławieństwa zebranym udzielił Kanclerz Kurii Polowej Wojska Polskiego ksiądz dr Jan Dohnalik. W uroczystości udział wzięli szacowni goście w tym m.in. Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych; Beata Waś, Prezes Sądu Apelacyjnego; mec. Mikołaj Pietrzak, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie czy Danuta Przywara, Prezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Udział w spotkaniu wzięli także przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego, sądownictwa i prokuratury, a także wykładowcy Wydziałów Prawa kilku warszawskich uczelni oraz radcowie prawni i aplikanci radcowscy z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.