Ślubowanie aplikantów radcowskich i nowa kampania informacyjna OIRP w Warszawie

18 grudnia br. w Teatrze Roma odbyło się ślubowanie aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Aplikację radcowską w Warszawie w 2018 roku rozpocznie 605 osób. W tym dniu rozpoczęła się także realizacja najnowszej kampanii informacyjnej Izby warszawskiej, skierowanej zarówno do środowisk prawniczych, jak i potencjalnych klientów radców prawnych. Kampania pokazuje korzyści, jakie wiążą się z zatrudnianiem aplikantów, i promuje młodych prawników, dopiero rozpoczynających praktykę zawodową. Powstała w odpowiedzi na dyskusję publiczną o ich sytuacji na rynku pracy.

Rozpoczęcie kampanii zaplanowano na 18 grudnia, tak aby zwrócić uwagę na wyzwania, jakie stoją przed środowiskiem prawniczym właśnie w dniu, w którym kolejni absolwenci wydziałów prawa rozpoczynają praktyczny etap szkolenia przygotowującego do wykonywania zawodu radcy prawnego. Kampania „Zatrudniamy aplikantów radcowskich” jest nie tylko odpowiedzią na problem negatywnych praktyk na rynku pracy dotykający młodych prawników – braku ochrony zatrudnienia („umowy śmieciowe”) i zbyt niskich wynagrodzeń – ale jednocześnie ma na celu pokazanie wartości i potencjału osób kształcących się na aplikacji radcowskiej.

Podczas poniedziałkowego ślubowania Dziekan Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierz Chróścik, tak mówił o kompetencjach aplikantów oraz celach kampanii: Młodzi prawnicy są świetnie wykształceni, mają otwarte umysły, aktualną wiedzę i zapał do pracy, którego czasami brakuje starszym pokoleniom. Nasza kampania przypomina o tym partnerom i właścicielom kancelarii, dyrektorom działów prawnych w firmach oraz wszystkim profesjonalnym prawnikom. Chcemy także utwierdzić naszych aplikantów w przekonaniu, że mają prawo mieć oczekiwania wobec swoich pracodawców oraz że dokonali właściwego wyboru, decydując się na aplikację radcowską. Dziekan Chróścik podkreślił także, że największy wpływ na poprawę sytuacji aplikantów, prawników u progu kariery, a także wszystkich profesjonalnych zawodów prawniczych, ma edukacja prawna społeczeństwa.

Na kampanię „Zatrudniamy aplikantów radcowskich” składa się seria wypowiedzi radców prawnych – partnerów zarządzających i wspólników kancelarii – na temat korzyści, jakie wiążą się z zatrudnianiem aplikantów. Kampania obejmuje wewnętrzne kanały komunikacyjne OIRP w Warszawie (newsletter, czasopismo Temidium, strony internetowe, fanpage na Facebooku, kanał Youtube, profil na LinkedInie) oraz media. Istotnym elementem kampanii jest możliwość przystąpienia przez poszczególne kancelarie i prawników do „Deklaracji” przyjętej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie:

„Wspieranie rozwoju zawodowego młodych, wchodzących na rynek pracy prawników, dzielenie się z nimi naszą wiedzą i doświadczeniem, to nasza powinność wobec młodego pokolenia. Kluczem do sukcesu zawodowego są jednak nie tylko wiedza i umiejętności pozyskane w trakcie szkolenia. Nie mniej ważne jest doświadczenie zawodowe nabyte pod okiem doświadczonych koleżanek i kolegów. Jedną z najlepszych form zdobywania takiego doświadczenia jest praca w kancelarii prawnej. Aplikanci mają prawo do godziwego wynagrodzenia, które stworzy im szansę na realizację aspiracji zawodowych i osobistych. Jako sygnatariusze deklaracji „Zatrudniamy aplikantów radcowskich” promujemy działania ułatwiające im start na rynku pracy. Zachęcamy wszystkich radców prawnych do wspierania rozwoju zawodowego naszych młodszych Koleżanek i Kolegów!”

Kampania jest bezterminowa. W przyszłości w jej ramach będą podejmowane różne działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne.

Deklarację kampanii „Zatrudniamy aplikantów radcowskich” można złożyć poprzez formularz elektroniczny dostępny pod adresem: http://deklaracja.oirpwarszawa.pl.