Spotkanie radców i aplikantów działających w ramach Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono

W poniedziałek, 3 czerwca, w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym przy OIRP w Warszawie, odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania radców prawnych i aplikantów radcowskich zaangażowanych w akcje społeczne samorządu warszawskiego.

Zebranie otworzył Dziekan Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierz Chróścik, który pochwalił dotychczasowe zaangażowanie członków Izby warszawskiej w działalność pro bono, wyrażając nadzieję, że inicjatywa ta będzie stale się rozwijać wśród społeczności warszawskich radców.

Następnie koordynatorzy Ośrodka Radcowskiego Pomocy Pro Bono, dr Filip Czernicki oraz mec. Magdalena Bartosiewicz streścili zebranym uczestnikom dotychczasowe działania oraz podsumowali nowe inicjatywy w jakie zaangażowali się prawnicy działający w ramach Ośrodka.

Po treściwym sprawozdaniu przyszedł czas na zabranie głosu przez specjalnych gości Izby Warszawskiej, współpracujących z dobroczynną inicjatywą radców stołecznego samorządu.

Jako pierwsza głos zabrała Prezes Fundacji Program Pomocy Pierwsza Praca, pani Joanna Gosiewska-Giralt, która podkreślała, jak ważna jest edukacja prawna dzieci pozbawionych domów i rodzin. Jej zdaniem znajomość prawa wśród podopiecznych domów dziecka często pomaga budować ich poczucie własnej wartości jako obywateli, którzy są tak samo ważni jak reszta członków społeczeństwa.

W podobnym duchu wypowiadała się także pani Jolanta Wiszniewska, nauczycielka z LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kossutha w Warszawie. Zwracała uwagę na to, że budowanie świadomości prawnej wśród młodzieży jest fundamentem budowania społeczeństwa obywatelskiego. Jednakże, by odnieść na tym polu sukces, należy adresować edukację prawną nie tylko do elitarnych szkół, ale przede wszystkim do zwyczajnych placówek edukacyjnych.

Z kolei koordynator działu prawnego Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” Justyna Podlewska doceniła pracę radców prawnych, którzy pomagają dzieciom z rozbitych rodzin, chwaląc takt i wyczucie przy prowadzeniu spraw, w których młodzi ludzie zostają często sam na sam z życiową tragedią.

Na koniec głos zabrała Lali Tvalchrelidze z Polskiego Forum Migracyjnego, która podziękowała warszawskiemu samorządowi za działania pro bono na rzecz imigrantów, dla których pomoc prawna jest często kwestią życia i śmierci.

Spotkanie zakończyła dyskusja uczestników o nowych inicjatywach społecznych i możliwości ich wsparcia z prawnej perspektywy w ramach Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono.