Wysokość składek członkowskich od 1 stycznia 2023 r.

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zobowiązani są do uiszczania składek członkowskich na zasadach określonych w Uchwale Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 roku. z późn. zm.

WPŁATY Z TYTUŁU SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Grupa składki Składki ogółem a) Składka członkowska
b) Składka ubezpieczeniowa
Radcowie prawni wykonujący zawód 130,00 zł a) 111,00 zł
b) 19,00 zł
Radcowie niewykonujący zawodu 111,00 zł a) 111 zł
b) –
Radcowie prawni emeryci i renciści wykonujący zawód 79,00 zł a) 60,00 zł
b) 19,00 zł
Radcowie prawni emeryci i renciści którzy nie wykonują zawodu Zwolnieni od uiszczania składki członkowskiej a) –
b) –
Prawnicy zagraniczni spoza UE 74,50 zł a) 55,50 zł
b) 19,00 zł
Aplikanci radcowscy 30,00 zł a) 30,00 zł
b) –
Radcowie prawni, którzy ukończyli 75 lat i nie wykonują zawodu radcy prawnego Zwolnieni od uiszczania składki członkowskiej a) –
b) –

Składki prosimy wpłacać na indywidualne rachunki, których numery są dostępne po zalogowaniu się do Extranetu.

W razie problemów prosimy o kontakt: pomoctechniczna@oirpwarszawa.pl

Informujemy, iż na wpłaty z tytułu składek członkowskich oraz opłaty za wpis na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich nie są wystawiane faktury VAT, ponieważ nie podlegają przepisom ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług. Opłaty wpisowe i składki członkowskie wynikają z przynależności do samorządu radcowskiego określonej przepisami ustawy o radcach prawnych.