Składki

Wysokość składek członkowskich od 1 stycznia 2020 r.

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zobowiązani są do uiszczania składek członkowskich na zasadach określonych w Uchwale Nr 7/VIII /2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 roku. z późn. zm.

Czytaj dalej

Składki – akty prawne

Uchwała Nr 7 VIII 2010 KRPP w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych Uchwała Nr 151 X 2019 KRRP zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych KRRP Uchwała Nr 7VIII2010 KRRP z dnia 10 grudnia 2010 r.

Czytaj dalej