Radca prokuratorem generalnym – felieton Wicedziekana w Rzeczpospolitej

W naszym kraju chyba każdy zdążył się przyzwyczaić, że zmiany w obowiązującym systemie są bardzo często ostro kontestowane. Równie często sprzeciw taki nie ma rozsądnego uzasadnienia – napędza go bowiem obawa o przyszłość. (…)

Sądzę, że z taką modelową właśnie sytuacją mamy do czynienia w wypadku jednego z ostatnich pomysłów Ministerstwa Sprawiedliwości, który zakłada, że prokuratorem generalnym może zostać radca prawny lub adwokat. Pisze w dodatku do Rzeczpospolitej „Rzeczy o Prawie” – Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie Arkadiusz Koper

Cały felieton Arkadiusza Kopera, Wicedziekana Rady OIRP w Warszawie, pt. Radca prokuratorem generalnym w „Rzecz o prawie”, dodatku do dziennika „Rzeczpospolita” z 26 listopada 2014 r.

Czytaj więcej