Nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego uchwalony

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych przyjął w dniu 22 listopada br. nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego.

Jego projekt wzbudzał liczne kontrowersje w środowisku radców prawnych, czego wyrazem były również publiczne wypowiedzi Dziekana Rady OIRP w Warszawie Włodzimierza Chróścika.

W trakcie obrad delegaci OIRP w Warszawie zgłosili szereg ważnych poprawek. Dzięki temu udało się wyeliminować z projektu jego najistotniejsze niedociągnięcia, zagrażające wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

Poparcie zdecydowanej większości delegatów na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd uzyskały fundamentalne dla naszego środowiska postulaty m.in: nieobniżania rangi tajemnicy zawodowej, niedopuszczenia pośredników do rynku usług prawnych, a także kwestie związane z success fee oraz konfliktem interesów, który miałby dopiero zaistnieć. Udało się także wyeliminować uciążliwe dla naszego zawodu, a czasami wręcz niewykonalne wymogi i ograniczenia.

„Delegaci Izby warszawskiej zgłosili w trakcie obrad blisko 30 poprawek. Udało się do nich przekonać większość delegatów z pozostałych okręgowych izb. Co najważniejsze, fundamentalne dla nas zmiany znalazły zdecydowane poparcie obecnych na sali. Tym samym udało się uchronić nasz zawód przed istotnymi zagrożeniami wynikającymi z kontrowersyjnych propozycji, które znajdowały się w pierwotnej wersji projektu. Nowy Kodeks Etyki to efekt konsensusu, który był niezbędny, aby nie dopuścić do uchwalenia złych przepisów w jednym z najważniejszych aktów prawnych regulujących naszą praktykę zawodową. Przyjęte rozwiązania są znacznie lepsze, niż proponowane jeszcze dwa dni temu. Nigdy nie będzie mojej zgody na wprowadzanie zmian do zasad etyki zawodowej radców prawnych, które mogłyby deprecjonować pozycję naszego zawodu.” – skomentował wyniki głosowania nad projektem Kodeksu Etyki Radcy Prawnego Dziekan Rady OIRP w Warszawie Włodzimierz Chróścik.

Nowy Kodeks Etyki wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

zjazdkrajowy1-0927

zjazdkrajowy1-0539

zjazdkrajowy1-0581

Poniżej zamieszczamy plik z roboczym tekstem uchwalonego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (przed podpisaniem).

Kodeks Etyki Radcy Prawnego – wersja robocza