PROK-SYS – zdalny dostęp do akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych

System informatyczny PROK-SYS, który umożliwia m.in. zapoznawanie się z udostępnionymi aktami zdigitalizowanych postępowań przygotowawczych w sprawach karnych, został wdrożony we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury w ubiegłym roku. Dostęp do akt jest możliwy za pośrednictwem Portalu Przeglądania Akt: https://portalzewnetrzny.prokuratura.gov.pl/

Komponentem PROK-SYS jest centralny system informatyczny do obsługi procesów związanych z digitalizacją akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz do udostępniania akt za pośrednictwem Internetu.

W celu uzyskania dostępu do akt należy zwrócić się po informację do powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury prowadzącej postępowanie, czy akta danej sprawy karnej są zdigitalizowane, następnie skierować do prokuratora prowadzącego postępowanie wniosek o udzielenie zgody na dostęp do tych akt za pomocą Internetu. Po wyrażeniu zgody przez prokuratora i określeniu czasu trwania udostępnienia wnioskodawcy zostanie przekazany login i hasło do zalogowania w portalu.

Na stronie Portalu Przeglądania Akt  znajdują się materiały wideo prezentujące sposób logowania do portalu oraz zapoznawania się z materiałami udostępnionymi przez prokuratora.

Za: Krajowa Izba Radców Prawnych