Radcy prawni na Pol’and’Rock Festival

W tym roku po raz pierwszy przedstawiciele Krajowej Izby Radców Prawnych wzięli udział w najpopularniejszym festiwalu muzycznym w Polsce – Pol’and’Rock. 28. edycja tej imprezy odbyła się w dniach 4-6 sierpnia w Czaplinku. Wśród warszawskich radców prawnych, wspierających promocję zawodu oraz edukacji prawnej byli Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Przewodnicząca Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka OIRP w Warszawie, Magdalena Bartosiewicz, r.pr. Klaudia Chróścik oraz r. pr. Patrycja Mickiewicz.

Pol’and’Rock Festival już dawno przestał być imprezą poświęconą wyłącznie muzyce. Jego bardzo ważnym elementem są spotkania z przedstawicielami świata sztuki, mediów czy życia publicznego. Z roku na rok Akademia Sztuk Przepięknych, bo taką nazwę noszą legendarne już warsztaty, gromadzą coraz większą rzeszę słuchaczy – w tym roku ich liczba może sięgnąć nawet kilku tysięcy. Dlatego właśnie na „najpiękniejszym festiwalu świata” nie mogło zabraknąć radców prawnych. W radcowskim namiocie zorganizowano warsztaty poświęcone ważnym tematom prawnym i społecznym, które dotyczą każdego obywatela. Prezentowane zagadnienia były przedstawiane w sposób możliwie nieskomplikowany – na spotkaniach nie brakowało humoru, ale nie pomijano także ważnych treści merytorycznych. Głównym celem tych spotkań, oprócz krzewienia kultury prawnej i popularyzacji zawodu radcy pranego, było inspirowanie do debaty na ważkie społecznie tematy oraz budowanie świadomości obywatelskiej.

Oprócz prowadzonych warsztatów, radcy prawni udzielali również porad w ramach bezpłatnej poradni prawnej, zorganizowali konkurs „Traf w organy” poświęcony sprawom ustrojowym RP oraz wielki konkurs o prawie „Koło tortury”.  Mecenasi pamiętali także o dzieciach, dla których przygotowali specjalne zajęcia w formie warsztatów z użyciem klocków LEGO, pod hasłem „Budujemy państwo prawa”.

W tym roku festiwal odbywa się pod hasłem „Wojnie nie”, nie zabraknie zatem tematów związanych z pomocą, jakiej samorząd radców prawnych udziela uchodźcom i osobom ich wspierającym w związku z napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Dzięki działaniom zaplanowanym w ramach w ramach festiwalowej Akademii Sztuk Przepięknych przedstawiciele samorządu radcowskiego będą blisko ludzi, krzewiąc kulturę prawną i popularyzując zawód radcy prawnego.