Projekt nowelizacji ustawy o radcach prawnych

Poniżej przedstawiamy projekt ustawy o zmianie ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Zmiany, które zaproponowaliśmy, polegają na poszerzeniu kompetencji radców prawnych o sporządzanie poświadczeń, uzupełnieniu dopuszczalnych form wykonywania zawodu o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zastrzeżeniu nazwy „kancelaria prawna” oraz wprowadzeniu ustawowej waloryzacji stawek minimalnych za czynności radców prawnych (a co za tym idzie – opłat stanowiących podstawę do zasądzania przez sądy kosztów zastępstwa procesowego), a także opłat za pomoc prawną udzielaną przez radców prawnych z urzędu.