Program Edukacji Prawnej Fundacji Court Watch Polska

Zachęcamy radców prawnych i aplikantów naszej Izby do wsparcia Programu Edukacji Prawnej Fundacji Court Watch Polska poprzez zakup upominków świątecznych o tematyce prawnej w postaci Kalendarza Dobroczynnego „Ślepym Okiem Temidy” oraz gry planszowej PRAWOPOLIS.

Kalendarz Dobroczynny zawiera rysunki sędziego Arkadiusza Krupy, autora bloga Ślepym Okiem Temidy oraz laureata wyróżnienia w plebiscycie Obywatelski Sędzia Roku 2016. Prace sędziego publikowane są m.in. w „Rzeczpospolitej” i „In Gremio”.

PRAWOPOLIS jest pierwszą w Polsce grą planszową o tematyce prawnej. Z jej pomocą można dowiedzieć się wielu ciekawostek prawnych dobrze się przy tym bawiąc. W skład zestawu wchodzą m.in. opisy rzeczywistych spraw oraz zestawy pytań z różnych dziedzin prawa.

Działania Fundacji Court Watch Polska mają na celu upowszechnianie wiedzy o wymiarze sprawiedliwości i postępowaniu sądowym, promocję postaw obywatelskich oraz poprawę jakości pracy wymiaru sprawiedliwości.

Sklepik dobroczynny Fundacji dostępny jest TUTAJ.