Obchody 130-lecia ustanowienia zawodu adwokata w Bułgarii

22 listopada 1888 roku uchwalono pierwszą w Bułgarii ustawę regulującą zawód adwokata, która to ustawa stanowiła między innymi podstawę tworzenia w Bułgarii izb adwokackich. W październiku 1897 roku utworzono jedną z najstarszych w tym kraju izb – Sofijską Izbę Adwokacką (Софийска Адвокатска Колегия), zrzeszającą obecnie największą liczbę prawników ze wszystkich izb w Bułgarii (ok 47 procent łącznej liczby adwokatów).

Uchwalenie pierwszej ustawy regulującej zawód adwokata jest w środowisku prawników bułgarskich ważną datą, której rocznica obchodzona jest w uroczysty sposób. W tym roku, w związku z przypadającą 130 rocznicą, obchody te miały szczególnie uroczysty charakter.

21 listopada odbyły się uroczystości zorganizowane przez krajowe organy samorządu adwokackiego w Bułgarii, z udziałem najwyższych władz państwowych, w tym Prezydenta. W dniach 22-23 listopada, obchody zorganizowała natomiast Sofijska Izba Adwokacka, obchodząca w tym roku 121 lecie jej istnienia.

W uroczystościach brali udział znamienici przedstawiciele bułgarskich władz i środowisk prawniczych, w tym Wiceminister Sprawiedliwości, Przewodniczący Komisji ds. Prawnych Zgromadzenia Narodowego, Rzecznik Praw Obywatelskich i Przedstawiciele bułgarskiej Naczelnej Rady Adwokackiej.

Ponadto, obecni byli przedstawiciele zagranicznych izb i organizacji prawniczych w tym z Mediolanu, Paryża, Frankfurtu, Bukaresztu, Ankary, Serbii, Macedonii, Izraela, Antwerpii i Warszawy jak też organizacji międzynarodowych, w tym UIA (Union Internationale des Avocats) i FBE (European Bars Federation). Izbę Warszawską reprezentował r.pr. Piotr Wieczorkiewicz – Przewodniczący Komisji Zagranicznej. Poza obchodami organizowanymi przez Izbę Sofijską, nasz przedstawiciel został również zaproszony na formalne przyjęcie organizowane przez bułgarską Naczelną Radę Adwokacką.

Obchodom towarzyszyła zorganizowana przez Izbę Sofijską dwudniowa konferencja naukowa, podzielona na dwa bloki tematyczne: „Przymus adwokacki przed sądem – gwarancja uczciwego procesu”, oraz „Prawnik jako osoba publiczna”. Prelegentami byli zarówno bułgarscy adwokaci, profesorowie i sędziowie, jak również zagraniczni goście z Frankfurtu, Mediolanu, Paryża i Warszawy. Przedstawiciel OIRP w Warszawie – r.pr. Piotr Wieczorkiewicz wygłosił drugiego dnia konferencji referat o społecznej roli prawników i izb prawniczych z perspektywy doświadczeń Izby Warszawskiej.

Burzliwa niekiedy dyskusja pokazała, że kwestie będące przedmiotem konferencji są przedmiotem znacznego zainteresowania i licznych kontrowersji w wielu krajach. W szczególności dotyczyło to kwestii przymusu adwokackiego oraz uprawnień do występowania jako pełnomocnik w postępowaniach sądowych, co może być rozpatrywane z punktu widzenia gwarancji procesowych stron, ale jest również kwestią istotną z punktu widzenia wykonywania zawodów prawniczych i roli profesjonalnych pełnomocników w systemie wymiaru sprawiedliwości.

Sofijska Izba Adwokacka jest jedną z zagranicznych izb prawniczych, z którą OIRP w Warszawie łączą szczególnie bliskie relacje. W czerwcu tego roku, podczas oficjalnej wizyty delegacji Izby Sofijskiej w Warszawie podpisano formalną umowę o współpracy między naszymi izbami. Wizyta przedstawiciela OIRP w Warszawie była okazją do omówienia dalszej współpracy, w tym planowanego na 2019 rok zorganizowania wizyty studyjnej radców prawnych OIRP w Warszawie w Sofii.