Poprzyj list otwarty dot zatrzymania białoruskich prawników Ilyi Salei i Maksima Znak

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych poparło list otwarty w związku z zatrzymaniem białoruskich prawników Ilyi Salei i Maksima Znak. To wyraz zaniepokojenia sytuacją na Białorusi i jednoczesne wezwanie do uwolnienia zatrzymanych prawników. Dokument podpisało ponad 70 organizacji pozarządowych i prawniczych z ponad 20 krajów na świecie.

Jednym z głównych inicjatorów akcji jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Jednocześnie informujemy, że Komitet ds. praw człowieka Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE przekazał także inny apel w formie elektronicznej w tej samej sprawie, który mogą podpisać wszystkie zainteresowane osoby – link do apelu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią listu otwartego w załączeniu – w językach polskim i angielskim.