Kurs online programu HELP Rady Europy nt. bioetyki

Krajowa Izba Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Sekretariat Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy zapraszają do udziału w kursie na temat europejskich standardów bioetycznych. Szkolenie odbywać się będzie online od września 2020 r. i realizowane będzie przez platformę online przez ok. 2-3 miesiące. Udział jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona.

Spotkanie inaugurujące kurs w formule online zaplanowano w piątek 25.09.2020 r. w godz. 12.00-14.30.

Kurs jest skierowany do radców prawnych oraz adwokatów. Radcowie prawni zainteresowani udziałem w kursie proszeni są o przesłanie swojego zgłoszenia do piątku 18.09.2020 r. godz. 12.00 poprzez formularz zgłoszeniowy online: https://helpbioetyka.webankieta.pl/  Uczestnicy wyłonieni do udziału w kursie zostaną o tym poinformowani najpóźniej we wtorek 22.09.2020 r.

Kurs prowadzony jest w języku polskim, jednak podczas spotkania wstępnego inaugurującego kurs potrzebna będzie także podstawowa znajomość języka angielskiego.

Informacja o kursie:

Na kurs HELP składa się spotkanie wstępne online, podczas którego uczestnicy zostają wprowadzeni do tematu, zapoznają się z metodologią szkolenia, platformą internetową HELP, podsumowują swoje dotychczasowe doświadczenia i zgłaszają oczekiwania wobec tutora.

Zasadnicza część kursu odbywa się online, na platformie internetowej HELP – kurs jest interaktywny, zawiera prezentacje, filmy, testy, kazusy, wymaga od uczestników podejmowania dyskusji na forum i wspólnego rozwiązywania zadań. Każde szkolenie adaptowane jest do kontekstu krajowego – przetłumaczone na język polski, uwzględnia przepisy prawa krajowego oraz orzecznictwo. Szkolenia HELP prowadzone są przez przeszkolonych przez Radę Europy i certyfikowanych trenerów. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu HELP.

Koszt kursu w całości pokrywa Rada Europy z projektu finansowanego przez Komisję Europejską.

Liczba miejsc ograniczona – w kursie może wziąć udział 15 radców prawnych i 15 adwokatów. W przypadku radców prawnych na kurs zostanie przyjęta każda pierwsza osoba, która zgłosi się jako pierwsza z danej okręgowej izby radców prawnych, wedle kolejności zgłaszania się uczestników z danych oirp aż do osiągnięcia liczby 15 uczestników z 15 różnych oirp, którzy jako pierwsi przesłali swoje zgłoszenia z tych oirp. Celem takiej formy wyłaniania uczestników jest umożliwienie dalszego rozpowszechniania wiedzy zdobytej podczas kursu przez uczestników w różnych oirp. Jeżeli wpłynie więcej niż jedno zgłoszenie z danej izby, zgłoszenie zostanie uwzględnione wedle kolejności zgłoszeń, jeżeli do 18 września 2020 r. nie zgłosi się maksymalna liczba uczestników z 15 różnych oirp.

Program HELP Rady Europy wspiera państwa członkowskie Rady Europy we wdrażaniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie krajowym. Szkolenia w ramach programu HELP skierowane są do profesjonalistów – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Mają na celu zwiększenie ich kompetencji w stosowaniu Konwencji i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w prowadzonych sprawach na poziomie krajowym. Szkolenia uwzględniają także odniesienie do prawa unijnego, w tym Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Informacje o programie HELP na stronie Rady Europy: http://help.elearning.ext.coe.int/