„Prawo, Głupcze!” – edukacja prawna w warszawskich szkołach

Pod takim tytułem, 29 listopada 2019 r., w Collegium Iuridicum II na Wydziale Prawa i Administracji UW odbyła się debata na temat edukacji prawnej w warszawskich szkołach ponadpodstawowych. Zaproszeni eksperci – praktycy ze środowisk prawniczych, pedagogicznych i samorządowych – w trakcie dyskusji dzielili się własnym doświadczeniem i propozycjami wypracowania nowych rozwiązań w sferze pogłębiania uczniowskiej wiedzy o prawie.

Korzystając ze zdobytego doświadczenia w realizacji programów edukacji prawnej na wszystkich poziomach edukacyjnych, zaproszeni goście udzielili odpowiedzi na następujące pytania: dlaczego prawo jest istotnym elementem w edukowaniu młodych ludzi?; w jaki sposób uczyć?; czy warto wprowadzić edukację prawną do programu nauczania w szkołach ponadpodstawowych?

Debata służyć miała również zacieśnieniu współpracy środowisk prawniczych z m.st. Warszawą. Celem organizatorów, oprócz propagowania wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży, jest także tworzenie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez realizowanie efektywnych projektów edukacyjnych.

W trakcie spotkania nie zabrakło dyskusji z publicznością. Uczestnicy panelu przedstawili pedagogom swoje pomysły oraz propozycje działań edukacyjnych, które chcieliby podjąć w szkołach. W panelu dyskusyjnym udział wzięli:

  • Monika Całkiewicz, Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
  • Joanna Gospodarczyk, Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
  • dr hab. Sławomir Żółtek, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Michał Fertak, Rzecznik Prasowy Okręgowej Rady Adwokatów w Warszawie

Po debacie przedstawiciele OIRP w Warszawie prowadzili także rozmowy z kuluarach z uczestniczącymi w debacie nauczycielami, dyrektorami szkół oraz przedstawicielami warszawskich urzędów dzielnicy.

Za organizację spotkania ze strony OIRP w Warszawie odpowiadała radca prawny Magdalena Bartosiewicz – koordynator ds. edukacji prawnej przy Radzie OIRP w Warszawie.