Ankieta nt. wykorzystywania przez prawników narzędzi elektronicznych w postępowaniach sądowych

Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące wykorzystywania przez prawników narzędzi elektronicznych w postępowaniach sądowych w tym nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji. W celu realizacji ww. badania Komisja Europejska wraz z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE przygotowała specjalną ankietę, w formie elektronicznego formularza. Termin jej wypełnienia upływa 17 grudnia 2019 r.

Link do ankiety

Ankieta jest przeprowadzana wśród prawników innych państw Unii Europejskiej. W zależności od liczby krajów, które wezmą w niej udział, wyniki zostaną uwzględnione w „Unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości w 2020 r.” Komisji Europejskiej.