Prawnik na Twitterze

O roli mediów społecznościowych w zawodzie profesjonalnego prawnika powstało w ciągu ostatnich kilku lat setki, jeżeli nie tysiące opracowań. Wykorzystanie Facebooka czy Twittera w komunikacji stanowi istotne wyzwanie, nad którym głowią się zarówno teoretycy, jak i praktycy.

Co jest tu reklamą, a co informacją? Jak wykorzystywać te media zgodnie z zasadami etyki zawodowej? Na te pytania nie znaleziono chyba jeszcze dobrych odpowiedzi. W tym przypadku mamy do czynienia z „wyścigiem pocisku z pancerzem” – pisze w swoim najnowszym felietonie na łamach Rzeczpospolitej Dziekan Rady OIRP w Warszawie Włodzimierz Chróścik.

>>> Czytaj więcej