Zmiana na stanowisku Dyrektora Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie

17 marca 2015 r. funkcję Dyrektora Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie objął r. pr. Tomasz Maliński.

Dokonując nominacji, Rada OIRP w Warszawie wyraziła jednocześnie podziękowania dla poprzedniego Dyrektora Ośrodka Mediacji – r.pr. Małgorzaty Miszkin-Wojciechowskiej za jej dotychczasową pracę na rzecz rozwoju Ośrodka Mediacji oraz popularyzacji idei mediacji. Pani Mecenas w dalszym ciągu pozostaje mediatorem naszego Ośrodka i będzie nadal wspierała jego prace swym doświadczeniem.

Tomasz MalińskiTomasz Maliński został wpisany na listę radców prawnych Izby warszawskiej w 1995 r. Praktykuje jako prawnik korporacyjny w wiodących kancelariach międzynarodowych i polskich, obecnie w GWW Legal. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, University of Cambridge/St. John’s College oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od kilku lat prowadzi praktykę mediatora. Kwalifikacje mediatora uzyskał w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a następnie odbył staż mediacyjny oraz szereg warsztatów i szkoleń.

Przy okazji swej nominacji mec. Maliński podkreślił, że mediacja stanowi godną polecenia alternatywę dla wszelkich postępowań spornych, i to zarówno z punktu widzenia stron, jak i ich pełnomocników. Jest przy tym szybsza oraz tańsza od tradycyjnego postępowania sądowego.

Mediacja jest metodą rozwiązywania sporów, którą z powodzeniem, w swojej praktyce, mogą stosować profesjonalni pełnomocnicy. Ich rola w tym procesie jest bowiem kluczowa. Mediacja jest ze swej natury techniką bardzo elastyczną. Stawarza doskonałe możliwości zarządzania konfliktem – pozwalając przy tym na zachowanie kontroli nad sytuacją konfliktową. Ułatwia utrzymanie właściwych relacji pomiędzy uczestnikami konfliktu, co jest szczególnie istotne w przypadku więzi natury biznesowej. W konsekwencji, mediacja stwarza także dużą przestrzeń dla angażowania się prawników w te działania stając się tym samym cennym uzupełnieniem ich zawodowej praktyki.

Przedstawiciele profesjonalnych zawodów prawniczych są, według mec. Malińskiego, w sposób szczególny predysponowani zarówno do upowszechniania idei mediacji, jaki i do kształtowania postaw mediacyjnych w życiu gospodarczym i społecznym. Byłoby bardzo pożądane, aby to właśnie radcowie prawni – cenieni za nowoczesne podejście do wykonywania zawodu, stali się w Polsce awangardą promocji tej alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Dobrze wpisywałoby się to w oczekiwania klientów. Korespondowałby to także z nowoczesną koncepcją radcy prawnego – doradcy klienta nastawionego na szukanie praktycznych, bezkonfliktowych i skutecznych rozwiązań.