Prawa człowieka w edukacji osób prawniczych – Warszawa, 18 listopada 2022 r.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, zapraszamy na spotkanie „Prawa człowieka w edukacji osób prawniczych”, które odbędzie się w Warszawie 18 listopada 2022 r. Spotkanie zamyka projekt, który PTPA realizuje od dwóch lat wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland. Projekt był skierowany do osób przygotowujących się do wykonywania bądź wykonujących zawody prawnicze. W trakcie projektu powstał innowacyjny program edukacyjny, do którego wykorzystania w programach edukacji prawnej, zachęcamy izby radcowskie i adwokackie, wydziały prawa, organizacje studenckie i inne podmioty działające w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej i prawnoczłowieczej. Dlatego też, w szczególności (ale nie tylko) zaproszenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za przygotowanie do wykonywania zawodu i szkolenie zawodowe.

18 listopada br. zaprezentowany zostanie pilotażowy program Akademii Równości, przedstawić perspektywę osób, które tworzyły program i tych, które uczestniczyły w Akademii. To także przestrzeń dla dyskusji różnych środowisk prawniczych, żeby wspólnie odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania, nt. roli środowiska prawniczego w kształtowaniu równościowych postaw społecznych i znaczenia tematu dla współczesnej Polski.

Program spotkania

14:00 – 14:30 Otwarcie

– w imieniu grantodawcy projektu Akademia Równości Ewa Kulik-Bielińska dyrektorka Fundacji im. Stefana Batorego

– w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Kinga Dagmara Siadlak wiceprzewodnicząca Komisji ds. Równego Traktowania

14:30 – 15:00 Omówienie głównych założeń pilotażowej edycji Akademii Równościowej

r.pr. Karolina Kędziora PTPA, koordynatorka projektu

15:00 – 16:00 Prezentacja projektów społecznych zrealizowanych w ramach pilotażowej edycji Akademii Równości i omówienie ich znaczenia dla kształtowania standardów równościowych w Polsce

16:00 – 16:30  Przerwa

16:30 – 17:45  Dyskusja „Znaczenie edukacji równościowej środowiska prawniczego dla współczesnej Polski”

Prowadząca: Anna Gmiterek-Zabłocka, dziennikarka radia TOK FM

W panelu udział wezmą:

adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

dr hab. Marcin Górski Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego

r.pr. Tomasz Wolny Dunst Krajowa Rada Radców Prawnych, Komisja ds. edukacji prawnej i pomocy pro bono

Maja Branka psycholożka, autorka antydyskryminacyjnych programów edukacyjnych

17:45 – 18:00  Podsumowanie panelu i całego spotkania adw. Anna Mazurczak PTPA

Miejsce spotkania

Marzyciele i Rzemieślnicy, Dom Innowacji Społecznych

III piętro Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy

Bracka 25 w Warszawie

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego: 

https://forms.gle/ZN1W5ohogwHwU2qp6