Biuletyn Informacyjny – European Prison Litigation Network

W imieniu European Prison Litigation Network (Europejskiej Sieci Litygacji Penitencjarnej), której członkiem jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka, udostępniamy dwa biuletyny informacyjne.

Pierwszy z dokumentów stanowi podsumowanie najważniejszych orzeczeń – dotyczących szeroko rozumianych kwestii penitencjarnych – wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w okresie od maja do czerwca 2022 r.

Drugi to przegląd aktualności prawno-penitencjarnych za okres od stycznia do marca 2022 r., obejmujący 14 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Rosję, Mołdawię, Ukrainę i Gruzję.