Podziękowanie za gotowość do świadczenia pomocy prawnej w ramach Radcowskiego Pogotowia Prawnego

 

Składamy serdeczne podziękowania radcom prawnym i aplikantom radcowskim za zgłoszenie gotowości świadczenia pomocy prawnej pro bono w ramach Radcowskiego Pogotowia Prawnego.

Inicjatywa spotkała się z dużym odzewem z Państwa strony. Podobnie, jak w przypadku Państwa działań w ramach Ośrodka Pro Bono, także w tej sytuacji widać doskonale, że członkiniom i członkom naszego Samorządu nie jest obca idea świadczenia bezinteresownej pomocy osobom, które takowej potrzebują.

Państwa aktywność pro bono jest nieoceniona dla Samorządu i składamy Państwu wyrazy uznania.

Z wyrazami szacunku,

Monika Całkiewicz
Dziekan Rady OIRP w Warszawie
 
Filip Czernicki
Koordynator ds. Programów pro bono
 
Magdalena Bartosiewicz
Przewodnicząca Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka