Patronat Izby warszawskiej nad 12. Kongresem Prawa Bankowego i Technologii Finansowych

Kongres Prawa Bankowego i Technologii Finansowych jest sztandarowym projektem Koła Naukowego Prawa Bankowego działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który od lat wpisuje się w kalendarz najważniejszych wydarzeń na biznesowo-prawnej mapie Polski. Zasadniczym celem każdej edycji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji dla środowiska prawniczego, akademickiego i szeroko rozumianego biznesu. W tym roku, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie objęła to wydarzenie patronatem honorowym.

Agenda 12. Kongresu Prawa Bankowego i Technologii Finansowych obejmuje wystąpienia oraz panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniom stymulowania rozwoju innowacji finansowych, zapewnienia bezpieczeństwa w świecie finansów przyszłości, nowoczesnych możliwości związanych z wdrażaniem chmury obliczeniowej w sektorze finansowym oraz zastosowania technologii finansowych w procedurze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Poruszone zostaną także najbardziej aktualne problemy związane z nagłymi zmianami wywołanymi pandemią COVID-19 i nowymi wyzwaniami, przed którymi nieoczekiwanie postawiony został sektor bankowy. Uczestnicy wydarzenia będą rozmawiać o szansach i zagrożeniach dla polskiego sektora finansowego zaznaczających się w epoce dynamicznego rozwoju technologii finansowych oraz dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Kongres otworzy wystąpienie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego – dr hab. prof. UW Jacka Jastrzębskiego. Zaproszenie do dyskusji przyjęli także m.in.: mec. Marcin Maruta (Maruta Wachta), dr Paweł Widawski (Fundacja Polska Bezgotówkowa), dr Maciej Kawecki (Wyższa Szkoła Bankowa, Maruta Wachta), mec. Mateusz Blocher (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak), Julian Schmucker (European Banking Federation), przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i Związku Banków Polskich oraz inni eksperci z dziedziny prawa, bankowości i biznesu.

Udział w Kongresie jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji – transmisja odbędzie się w czasie rzeczywistym na ogólnodostępnych platformach – profilach wydarzenia na portalach Facebook oraz LinkedIn, a także na profilu Koła na YouTube. Zachęcamy do śledzenia oficjalnej strony 12. Kongresu Prawa Bankowego i Technologii Finansowych oraz profili w social mediach, gdzie na bieżąco będą pojawiać się szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia.

Zapraszamy przed monitory już 13 listopada, aby uczestniczyć w tegorocznej wyjątkowej edycji Kongresu.

www.kongresprawabankowego.pl

https://www.facebook.com/kongresprawabankowego

https://www.linkedin.com/showcase/kongres-prawa-bankowego