Patronat – akty prawne

1) Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiący załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (tekst jednolity)

2) Uchwała Nr 301/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wzoru informacji o przebiegu patronatu

3) Uchwała Nr 302/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wzoru informacji z przebiegu szkolenia aplikanta

4) Uchwała Nr 303/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie opinii o aplikancie

5) Uchwała Nr 304/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wykazu zadań pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona

6) Uchwała Nr 266/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zasad tworzenia i prowadzenia grup patronackich

7) Uchwała Nr 192/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 czerwca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad obywania aplikacji radcowskiej w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19

Udostępnij na: