OIRP w Warszawie partnerem programu „LAWtrain”

Okręgowa Izba Radców Prawnych podpisała porozumienie o współpracy w ramach programu „LAWtrain” z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. W ramach projektu dla członków naszego samorządu przygotowane będą cztery specjalne szkolenia.

Dwa pierwsze szkolenia dotyczące Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych zostaną zorganizowane w terminie od maja do września 2019 roku. Jedno ze szkoleń przeprowadzą przedstawiciele Uniwersytetu SWPS, kolejne przedstawiciele University of Turyn.

Druga tura szkoleń zaplanowana jest na okres od stycznia do maja 2020 roku i będą prowadzone przez specjalistów Uniwersytetu SWPS oraz zespół LMU Munich & University of Passau. Szkolenia te będą dotyczyły Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) 1347/2000.

Szczegóły dotyczące dat, programów i zapisów na szkolenia już wkrótce.