OIRP w Warszawie partnerem 23. edycji Lokalnego Konkursu Krasomówczego

Izba warszawska objęła patronatem Lokalny Konkurs Krasomówczy organizowany przez Europejskie Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Warszawa. W jury konkursu zasiadał radca prawny Daniel Dębecki, członek Rady naszej Izby.

Lokalny Konkurs Krasomówczy jest projektem, który jest idealną okazją do rzetelnej weryfikacji umiejętności oratorskich młodych adeptów prawa. Zadaniem jego uczestników jest wygłoszenie mowy końcowej oraz repliki w uprzednio przydzielonych im sprawach z różnych dziedzin prawa. Wystąpienia uczestników są oceniane przez profesjonalne jury, w skład którego co roku wchodzą przedstawiciele partnerów ELSY oraz wybitnych dydaktyków z warszawskich wydziałów prawa.