Ogólnopolski Prawniczy Turniej Negocjacyjny – KAZUS – ETAP KWALIFIKACJII

Publikujemy kazus, który stanowi podstawę etapu kwalifikacyjnego Ogólnopolskiego Prawniczego Turnieju Negocjacyjnego.

Przypominamy o zasadach związanych z przesyłaniem prac pisemnych, które zostały zamieszczone w Regulaminie w § 5 ust. 2 i § 6 oraz § 7.

Termin nadsyłania prac – 29 kwietnia 2024 r.  na adres turniej@prokuratoria.gov.pl