Odbiór kart FitProfit

Radcy prawni i aplikanci radcowscy OIRP w Warszawie mogą już odbierać zamówione karty Fit Profit (dla siebie oraz osób towarzyszących) w Biurze Rady OIRP w Warszawie (Żytnia 15/16, hol nr 1, II piętro).

Każdy radca prawny i aplikant radcowski musi odebrać zamówione przez siebie karty osobiście.

Przy odbiorze kart konieczne będzie okazanie legitymacji radcy prawnego/aplikanta radcowskiego.

SZCZEGÓŁY DOT. PROGRAMU FIT PROFIT