Karty FIT PROFIT dla radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz ich rodzin

W ramach współpracy OIRP w Warszawie z Vanity Style Sp. z o.o. radcy prawni, aplikanci radcowscy, prawnicy zagraniczni, pracownicy Izby warszawskiej oraz osoby towarzyszące mogą korzystać ze specjalnej oferty sportowej Fit Profit.

Do programu FitProfit i FitSport mogą przystąpić radcowie prawni, aplikanci radcowscy i prawnicy zagraniczni wpisani na listę OIRP w Warszawie oraz zgłoszone przez nich osoby towarzyszące.

REJESTRACJA

Aby skorzystać z oferty i przystąpić do programu należy zarejestrować się na platformie VanityStyle poprzez link dostępny od 1 do 20 dnia każdego miesiąca w EXTRANECIE (pozycja „Informacje” w kategorii „INFORMACJE I MATERIAŁY” w menu po lewej stronie)

Zakup oraz doładowywanie kart są możliwe po zalogowaniu się na swoje konto na platformie vanity style.

UWAGA!
ABY OTRZYMAĆ KARTĘ NALEŻY JĄ NAJPIERW OPŁACIĆ

Termin zapisów upływa 20 dnia każdego miesiąca.

 

Program Rodzaj karty STARA CENA brutto NOWA CENA brutto (od kwietnia 2023)
Program FitProfit dla jednego Pracownika 136,00 zł 155,59 zł
Program FitProfit dla jednej Osoby Towarzyszącej 162,00 zł 185,33 zł
Program FitProfit dla jednej Osoby Towarzyszącej – karta Senior 104,00 zł 118,98 zł
Program FitProfit dla jednej Osoby Towarzyszącej – karta Junior 94,00 zł 107,54 zł
Program FitProfit dla jednego Dziecka – karta pełna (Dziecko) 94,00 zł 107,54 zł
Program FitProfit dla jednego Dziecka – karta basenowa (Dziecko, basen) 40,00 zł 45,76 zł
Program FitSport dla jednego Pracownika 64,00 zł 73,22 zł
Program FitSport dla jednej Osoby Towarzyszącej 108,00 zł 123,55 zł

Informacje dotyczące poszczególnych typów Kart znajdują się na stronie internetowej odpowiednio dla:

Programu FitProfit (no limit) – www.fitprofit.pl/regulamin

Programu FitSport (8 wizyt w miesiącu) – www.kartafitsport.pl/regulamin

Korzystanie z kart Fit Profit

Każdorazowo, przy użyciu karty Fit Profit należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość dla weryfikacji posiadacza karty.

Regulamin

Każda osoba przystępująca do FitProfit i FitSport zobowiązana jest zapoznać się i przestrzegać regulaminów:

Zabronione jest udostępnianie linku rejestracyjnego osobom spoza OIRP w Warszawie oraz przekazywanie informacji o warunkach oferty osobom nieuprawnionym w szczególności rozpowszechnianie treści do podmiotów konkurencyjnych VanityStyle sp. z o.o. oraz umożliwienie zapisania się przez osoby nieuprawnione do Programu FitProfit i FitSport.

Korzystanie z linku aktywacyjnego do rejestracji oznacza zapoznanie się i przestrzeganie powyższych zasad.

Administratorem danych osób przystępujących do programu jest VanityStyle Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa. Informacje o przetwarzaniu danych dostępne są na platformie eVanityStyle oraz w Polityce prywatności VanityStyle.

Odbiór kart

Karty będą dostępne do odbioru w Biurze Rady (ul. Żytnia 15, I kl. 2. piętro) pod koniec miesiąca, w którym dokonano ich zakupu. Aby odebrać kartę należy okazać dokument tożsamości osoby rejestrującej (legitymacja radcowska/dowód osobisty).