Członkowie Okręgowego Zespołu Wizytatorów

 

Romuald Chełmiński – Przewodniczący zespołu
Jarosław Dąbkowski – Zastępca przewodniczącego
Renata Bućko
Mariusz Fistek
Sylwester Kret
Monika Kwiatkowska
Marek Kołodziejuk
Beata Jakacka-Sitek
Rafał Rojewski