Wizytatorzy

 

Romuald Chełmiński – Przewodniczący zespołu
Jarosław Dąbkowski – Zastępca przewodniczącego
Renata Bućko
Mariusz Fistek
Beata Jakacka-Sitek
Marek Kołodziejuk
Sylwester Kret
Magdalena Kupczyk-Czerniawska
Monika Kwiatkowska
Agnieszka Roguska-Kikoła
Rafał Rojewski