Wizytatorzy

 

Agnieszka Gajewska-Zabój – Przewodniczący zespołu
Romuald Chełmiński – Zastępca przewodniczącego
Renata Bućko
Jarosław Dąbkowski
Mariusz Fistek
Beata Jakacka-Sitek
Monika Kwiatkowska
Agnieszka Roguska-Kikoła
Piotr Włodawiec