Nowelizacja przepisów podatkowych – odpowiedzialność pełnomocnika

Od 1 stycznia 2017 roku uległy zmianie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

W wyniku niniejszej nowelizacji wprowadzono solidarną odpowiedzialność pełnomocników wraz z podatnikami do kwoty 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych) za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako płatnika VAT czynnego.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w poniższej informacji Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.