Najlepsi nie krzyczą

„Postarajmy się zadbać o nasz samorząd i jego członków jak o własną kancelarię. Szukajmy alternatyw dla konfliktu w nowych obszarach aktywności. Budujmy silne kancelarie (samorządy), które będą konkurencyjne na rynku i będą się dalej rozwijać – obok siebie, a nie wbrew sobie. Poszerzajmy swoje zespoły o kolejnych radców prawnych i adwokatów. Szukajmy tych najlepszych, a nie najbardziej krzykliwych. I dbajmy o nowych wspólników – w tym przypadku o dziesiątki tysięcy profesjonalnych prawników. Rozwiązujmy ich bieżące sprawy. Pomagajmy im w prowadzeniu biznesu. Jest tu naprawdę wielkie pole do popisu: szkolenia, promocja zawodów, poszerzanie kompetencji, nowe formy aktywności zawodowej, wsparcie w zakresie innowacji i nowych technologii” – pisze w najnowszej „Rzeczpospolitej” Włodzimierz Chrościk, Dziekan Rady OIRP w Warszawie.

Czytaj więcej.