O pozytywnych skutkach niżu

Poziom kwalifikacji profesjonalnych prawników nie zależy od samego szkolenia na aplikacji. To suma jakości studiów prawniczych, aplikacji oraz – co chyba najistotniejsze – zaangażowania aplikanta w proces kształcenia. Od lat postulujemy, aby na aplikacje prawnicze dostawali się najlepsi studenci. Tacy, którzy będą poważnie traktować przygotowanie do wykonywania zawodu. Nie oznacza to oczywiście, że oczekujemy tworzenia administracyjnych barier w dostępie do zawodu radcy prawnego czy adwokata – pisze w najnowszej „Rzeczpospolitej” Włodzimierz Chrościk, Dziekan Rady OIRP w Warszawie.

Czytaj więcej.