Uroczystość Ślubowania Radców Prawnych

Uroczystość ślubowania radców prawnych, którzy zostali wpisani na listę radców prawnych uchwałą Rady OIRP w Warszawie z dnia 19 sierpnia br., odbędzie się we wtorek 22 września br., w Teatrze Narodowym, pl. Teatralny 3 w Warszawie.

Z uwagi na obowiązujące ograniczenia, uroczystość odbędzie się bez udziału osób towarzyszących, w dwóch turach według podziału alfabetycznego, tj.:

  • o godzinie 11.00 osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery od „A” do „K”;
  • o godzinie 14.00 osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery od „L” do „Ż”.

Program uroczystości obejmuje:

  • otwarcie i powitanie,
  • przemówienie Dziekana Rady OIRP w Warszawie,
  • wystąpienia okolicznościowe,
  • złożenie roty ślubowania,
  • wręczenie zaświadczeń stwierdzających prawo wykonywania zawodu osobom, które uzyskały najlepsze wyniki z egzaminu radcowskiego oraz w toku aplikacji,
  • występ okolicznościowy,
  • podpisanie roty ślubowania oraz wydanie zaświadczeń stwierdzających prawo wykonywania zawodu przez wszystkie osoby, które złożyły ślubowanie.

UWAGA!

Przewidywany czas trwania uroczystości wynosi około godziny.

Uprzejmie prosimy o zabranie na ślubowanie dowodu tożsamości.


Osoby, które nie mają możliwości uczestniczenia w uroczystości w wyznaczonym terminie prosimy o zgłoszenie tego faktu  poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: slubowanie@oirpwarszawa.pl. Dodatkowy termin złożenia ślubowania zostanie wyznaczony  w późniejszym terminie.